Веб страницa о еврокодовима је направљена у оквиру пројекта „Подршка капацитета Института за стандардизацију Босне и Херцеговине у области имплементације еврокодова„, који је подржан од стране Рaзвојне кооперације Чешке републике и реализован од стране Чешке канцеларије за стандарде, мјеритељство и тестирање (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚNMZ). У оквиру овог пројекта преведено је и 57 дијелова еврокодова који су објављени као национални стандарди Босне и Херцеговине, укључујући и превод националног додатка BAS EN 1990/NA:2015 на енглески језик и развој и превод nационалних додатака: BAS EN 1991-1-1/NA:2016, BAS EN 1991-1-3/NA, BAS EN 1991-1-4/NA, BAS EN 1991-1-5/NA:2017 и BAS EN 1998-1/NA. 

Шта су еврокодови?

Еврокодови су серија од 10 европских стандарда, EN 1990 – EN 1999, који пружају заједнички приступ за пројектовање зграда и других грађевинских радова и грађевинских производа. Они су препоручени начин давања претпоставке усклађености са основним захтјевима Директиве о грађевинским производима за грађевинске радове и производе који носе ознаку CE, као и препоруку за техничке спецификације у јавним уговорима.

Еврокод EN 1990

EN 1990

Еврокод: Основа пројектовања конструкција

Еврокод 1

EN 1991

Еврокод 1: Дјеловања на конструкције

Еврокод 2

EN 1992

Еврокод 2: Пројектовање бетонских конструкција

Еврокод 3

EN 1993

Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција

Еврокод 4

EN 1994

Еврокод 4: Пројектовање спрегнутих конструкција од челика и бетона

Еврокод 5

EN 1995

Еврокод 5: Пројектовање дрвених конструкција

Еврокод 6

EN 1996

Еврокод 6: Пројектовање зидних конструкција

Еврокод 7

EN 1997

Еврокод 7: Геотехничко пројектовање

Еврокод 8

EN 1998

Еврокод 8: Пројектовање конструкција отпорних на дјеловање потреса

Eurokod 9

EN 1999

Eurokod 9: Projektovanje aluminijumskih konstrukcija

Промотивни видео

У склопу реализације ČRA-ÚNMZ-ISBIH пројекта „Јачање капацитета националне инфраструктуре квалитета за стандардизацију и оцјену грађевинских производа у Босни и Херцеговини” припремљен је и објављен промотивни видео о еврокодовима

У видеу су на занимљив и сликовит начин представљени еврокодови те њихов значај, циљеви и предности коришћења. Такође представљене су и активности Института за стандардизацију Босне и Херцеговине у тој области, најзначаније реализоване активности које се односе на еврокодове и националне додатке те планови за наредни период.

Интерактивне карте

Карта оптерећења од снијега на тлу у БиХ

BAS EN 1991-1-3/NA:2018

Карта оптерећења вјетром у БиХ

BAS EN 1991-1-4/NA:2018

Карта највиших и најнижих температура зрака у БиХ

BAS EN 1991-1-5/NA:2017

Карта сеизмичких зона и референтна убрзања тла у БиХ

BAS EN 1998-1/NA:2018

Погледајте још

КАРТА ОПТЕРЕЋЕЊА ОД СНИЈЕГА НА ТЛУ У БИХ
КАРТА ОПТЕРЕЋЕЊА ВЈЕТРОМ У БИХ
Карта најнижих температура ваздуха у БиХ
Карта највиших температура ваздуха у БиХ
Карта сеизмичког хазарда у БиХ – повратни период од 475 година
Карта сеизмичког хазарда у БиХ – повратни период од 95 година