Web stranica o eurokodovima je napravlјena u okviru projekta “Podrška kapaciteta Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine u oblasti implementacije eurokodova“, koji je podržan od strane Razvojne kooperacije Češke republike i realizovan od strane Češke kancelarije za standarde, mjeritelјstvo i testiranje (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚNMZ). U okviru ovog projekta prevedeno je i 57 dijelova eurokodova koji su objavlјeni kao nacionalni standardi Bosne i Hercegovine, uklјučujući i prevod nacionalnog dodatka BAS EN 1990/NA:2015 na engleski jezik i razvoj i prevod Nacionalnih dodataka: BAS EN 1991-1-1/NA:2016, BAS EN 1991-1-3/NA, BAS EN 1991-1-4/NA, BAS EN 1991-1-5/NA:2017 i BAS EN 1998-1/NA. 

Šta su eurokodovi?

Eurokodovi su serija od 10 evropskih standarda, EN 1990 – EN 1999, koji pružaju zajednički pristup za projektovanje zgrada i drugih građevinskih radova i građevinskih proizvoda. Oni su preporučeni način davanja pretpostavke usklađenosti sa osnovnim zahtjevima Direktive o građevinskim proizvodima za građevinske radove i proizvode koji nose oznaku CE, kao i preporuku za tehničke specifikacije u javnim ugovorima.

Eurokod EN 1990

EN 1990

Eurokod: Osnova projektovanja konstrukcija

Eurokod 1

EN 1991

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije

Eurokod 2

EN 1992

Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija

Eurokod 3

EN 1993

Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija

Eurokod 4

EN 1994

Eurokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona

Eurokod 5

EN 1995

Eurokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija

Eurokod 6

EN 1996

Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija

Eurokod 7

EN 1997

Eurokod 7: Geotehničko projektovanje

Eurokod 8

EN 1998

Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa

Eurokod 9

EN 1999

Eurokod 9: Projektovanje aluminijumskih konstrukcija

Promidžbeni video

U sklopu realizacije ČRA-ÚNMZ-ISBIH projekta „Jačanje kapaciteta nacionalne infrastrukture kvalitete za standardizaciju i ocjenu građevinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini” pripremljen je i objavljen promidžbeni video o eurokodovima.

U videu su na zanimljiv i slikovit način predstavljeni eurokodovi te njihov značaj, ciljevi i prednosti korištenja. Također predstavljene su i aktivnosti Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine u tom području, najznačanije realizirane aktivnosti koje se odnose na eurokodove i nacionalne dodatke te planovi za naredno razdoblje.

interaktivne karte

Karta opterećenja od snijega na tlu u BiH

BAS EN 1991-1-3/NA:2018

Karta opterećenja vjetrom u BiH

BAS EN 1991-1-4/NA:2018

Karta najviših i najnižih temperatura zraka u BiH

BAS EN 1991-1-5/NA:2017

Karta seizmičkih zona i referentna ubrzanja tla u BiH

BAS EN 1998-1/NA:2018

pogledajte još

KARTA OPTEREĆENJA OD SNIJEGA NA TLU U BIH
KARTA OPTEREĆENJA VJETROM U BIH
Karta najnižih temperatura zraka u BiH
Karta najviših temperatura zraka u BiH
Karta seizmičkog hazarda u BiH – povratni period od 475 godina
Karta seizmičkog hazarda u BiH – povratni period od 95 godina