ZonaSnow load interval [kN/m2]
I< 0,75
II0,75 - 1,5
III1,5 - 2,5
IV2,5 - 3,5
V3,5 - 4,5
VI4,5 - 5,5
VII5,5 - 6,5
VIII6,5 - 7,5
IX> 7,5
flagUK flagBiH

Geographical data[m.a.s.l.]

Karakteristična vrijednost opterećenja snijegom na tlu
Opterećenje
[kN/m2] Zona:
CRA   UNMZ   BAS   CHMU   FHMZ BiH   RHMZ RS