Zona
I<20
II20 - 25
III25 - 30
IV30 - 35
V> 35
flagUK flagBiH

Geographical data[m.a.s.l.]

Karakteristična vrijednost opterećenja snijegom na tlu
Opterećenje
[m/s] Zona:
CRA   UNMZ   BAS   CHMU   FHMZ BiH   RHMZ RS