Карте које прате националне додатке (NA)

Као саставни дио националних додатака за примјену Еурокода 1, дијелова 1-3, 1-4 и 1-5, потребно је израдити карте за оптерећења снијегом, вјетром, температуром, а за примјену Еурокода 8, дио 1, карту потресних подручја у Босни и Херцеговини.

Израду интерактивних карата за националне додатке:

  • BAS EN 1991-1-3/NA:2018,
  • BAS EN 1991-1-4/NA,
  • BAS EN 1991-1-5/NA:2017 и
  • BAS EN 1998-1/NA:2018

финансијски је помогла Чешка развојна агенција (Česká rozvojová agentura – CRA) и Чешки уред за стандарде, мјеритељство и испитивање (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚNMZ) у склопу пројекта „Подршка Институту за стандардизацију Босне и Херцеговине у подручју примјене еурокодова”.

Интерактивне карте

Карта оптерећења од снијега на тлу у БиХ

BAS EN 1991-1-3/NA:2018

Карта оптерећења вјетром у БиХ

BAS EN 1991-1-4/NA:2018

Карта највиших и најнижих температура зрака у БиХ

BAS EN 1991-1-5/NA:2017

Карта сеизмичких зона и референтна убрзања тла у БиХ

BAS EN 1998-1/NA:2018

Напомена: За очитавање података потребних за прорачун унесите координате локације објекта или кликните мишем на интерактивну карту за локацију објекта (карту можете и помицати или зумирати).

Карте из изворних стандардизацијских докумената

С обзиром на велико занимање градевинске струке за садржај карата објављених у националним додацима, Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине је свим заинтересованим омогућио њихов преглед.

КАРТА ОПТЕРЕЋЕЊА ОД СНИЈЕГА НА ТЛУ У БИХ
КАРТА ОПТЕРЕЋЕЊА ВЈЕТРОМ У БИХ
Карта најнижих температура ваздуха у БиХ
Карта највиших температура ваздуха у БиХ
Карта сеизмичког хазарда у БиХ – повратни период од 475 година
Карта сеизмичког хазарда у БиХ – повратни период од 95 година