Karte koje prate nacionalne dodatke (NA)

Kao sastavni dio nacionalnih dodataka za primjenu Eurokoda 1, dijelova 1-3, 1-4 i 1-5, potrebno je izraditi karte za opterećenja snijegom, vjetrom, temperaturom, a za primjenu Eurokoda 8, dio 1, kartu potresnih područja u Bosni i Hercegovini.

Izradu interaktivnih karata za nacionalne dodatke:

  • BAS EN 1991-1-3/NA:2018,
  • BAS EN 1991-1-4/NA:2018,
  • BAS EN 1991-1-5/NA:2017 i
  • BAS EN 1998-1/NA:2018

finansijski je pomogla Češka razvojna agencija (Česká rozvojová agentura – CRA) i Češki ured za standarde, mjeriteljstvo i ispitivanje (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚNMZ) u sklopu projekta „Podrška Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine u području primjene eurokodova”.

Interaktivne karte

Karta opterećenja od snijega na tlu u BiH

BAS EN 1991-1-3/NA:2018

Karta opterećenja vjetrom u BiH

BAS EN 1991-1-4/NA:2018

Karta najviših i najnižih temperatura zraka u BiH

BAS EN 1991-1-5/NA:2017

Karta seizmičkih zona i referentna ubrzanja tla u BiH

BAS EN 1998-1/NA:2018

Napomena: Za ocitavanje podataka potrebnih za proracun unesite koordinate lokacije objekta ili kliknite mišem na interaktivnu kartu za lokaciju objekta (kartu možete i pomicati ili zumirati).

Karte iz izvornih standardizacijskih dokumenata

S obzirom na veliko zanimanje gradevinske struke za sadržaj karata objavljenih u nacionalnim dodacima, Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je svim zainteresovanim omogucio njihov pregled.

KARTA OPTEREĆENJA OD SNIJEGA NA TLU U BIH
KARTA OPTEREĆENJA VJETROM U BIH
Karta najnižih temperatura zraka u BiH
Karta najviših temperatura zraka u BiH
Karta seizmičkog hazarda u BiH – povratni period od 475 godina
Karta seizmičkog hazarda u BiH – povratni period od 95 godina