Национални додаци (NA)

Национални додаци изворни су национални стандардизацијски документи који садржавају податке о параметрима за које је у еврокодовима остављен слободан одабир на националном нивоу и који се називају национално одређени параметри (Nationally determined parameters -NDP), а употребљавају се при прорачуну зграда и инжењерских грађевина које се граде у одређеној држави. У тим додацима се налазе национална упутства за примјену стандарда.

Еврокод: Основе пројектовања конструкција

Ознака
Наслов
BAS EN 1990/NA:2015 Еврокод – Основе пројектовања конструкција – Национални додатак

Еврокод 1: Дјеловања на конструкције

Ознака
Наслов
BAS EN 1991-1-1/NA:2016 Еврокод 1: Дејства на конструкције – Дио 1-1: Општа дејства – Специфичне тежине, сопствена тежина и корисна оптерећења у зградама – Национални додатак
BAS EN 1991-1-2/NA:2017 Еврокод 1: Дејства на конструкције – Дио 1-2: Општа дејства – Дејства на конструкције изложене пожару – Национални додатак
BAS EN 1991-1-3/NA:2018 Еврокод 1: Дејства на конструкције – Дио 1-3: Општа дејства – Оптерећење од снијега – Национални додатак
BAS EN 1991-1-4/NA:2018 Еврокод 1: Дјеловања на конструкције – Дио 1-4: Опћа дјеловања – Дјеловања вјетра – Национални додатак
BAS EN 1991-1-5/NA:2017 Еврокод 1: Дјеловања на конструкције – Дио 1-5: Опћа дјеловања – Топлинска дјеловања – Национални додатак
BAS EN 1991-1-6/NA:2019 Еврокод 1: Дјеловања на конструкције – Дио 1-6: Општа дјеловања – Дјеловања током извођења – Национални додатак
BAS EN 1991-1-7/NA:2019 Еврокод 1: Дјеловања на конструкције – Дио 1-7: Опћа дјеловања – Изванредна дјеловања – Национални додатак
BAS EN 1991-2/NA:2020 Еврокод 1: Дејства на конструкције ‒ Дио 2: Саобраћајна оптерећења мостова – Национални додатак
BAS EN 1991-3/NA:2020 Еврокод 1: Дејства на конструкције ‒ Дио 3: Дејства проузрокована крановима и машинама – Национални додатак
BAS EN 1991-4/NA:2020 Еврокод 1: Дејства на конструкције ‒ Дио 4: Силоси и резервоари – Национални додатак

Еврокод 2: Пројектовање бетонских конструкција

Ознака
Наслов
BAS/TC 61:  BAS EN 1992-1-1/NA:2019 Еврокод 2: Пројектовање бетонских конструкција – Дио 1-1: Општа правила и правила за зграде – Национални додатак
BAS EN 1992-1-2/NA:2020 Еврокод 2: Пројектирање бетонских конструкција – Дио 1-2: Опћа правила – Пројектирање отпорности конструкција на дјеловање пожара – Национални додатак
BAS EN 1992-2/NA:2020 Еврокод 2: Прорачун бетонских конструкција – Бетонски мостови – Прорачун и правила конструктивног обликовања – Национални додатак
BAS EN 1992-3/NA:2020 Еврокод 2 – Пројектовање бетонских конструкција – Дио 3: Спремници текућина и растреситих материјала – Национални додатак
BAS EN 1992-4/NA:2021 Еврокод 2 – Пројектовање бетонских конструкција – Дио 4: Пројектовање спојних средстава за бетонске конструкције

Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција

Ознака
Наслов
BAS EN 1993-1-1/NA:2019 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-1: Општа правила и правила за зграде – Национални додатак
BAS EN 1993-1-2/NA:2019 Еврокод 3: Пројектирање челичних конструкција – Дио 1-2: Опћа правила – Прорачун конструкција на дјеловање пожара – Национални додатак
BAS EN 1993-1-3/NA:2019 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-3: Опћа правила – Додатна правила за хладно обликоване елементе и лимове – Национални додатак
BAS EN 1993-1-4/NA:2019 Еврокод 3 – Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-4: Опћа правила – Додатна правила за нехрђајуће челике – Национални додатак
BAS EN 1993-1-5/NA:2019 Еврокод 3 – Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-5: Пуни лимени елементи – Национални додатак
BAS EN 1993-1-6/NA:2019 Еврокод 3 – Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-6: Носивост и стабилност љуски – Национални додатак
BAS EN 1993-1-7/NA:2019 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-7: Плочасте конструкције оптерећене изван равни – Национални додатак
BAS EN 1993-1-8/NA:2019 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-8: Пројектовање прикључака – Национални додатак
BAS EN 1993-1-9/NA:2019 Еврокод 3: Пројектирање челичних конструкција – Дио 1-9: Замор – Национални додатак
BAS EN 1993-1-10/NA:2020 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-10: Жилавост материјала и својства по дебљини – Национални додатак
BAS EN 1993-1-11/NA:2020 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-11: Прорачун конструкција с влачним дијеловима – Национални додатак
BAS EN 1993-1-12/NA:2020 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-12: Додатна правила за проширење ЕН 1993 на челике квалитете до С700 – Национални додатак
BAS EN 1993-2/NA:2020 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 2: Челични мостови – Национални додатак
BAS EN 1993-3-1/NA:2020 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 3-1: Торњеви, стубови и димњаци – Торњеви и стубови – Национални додатак
BAS EN 1993-3-2/NA:2020 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 3-2: Торњеви, стубови и димњаци – Димњаци  – Национални додатак
BAS EN 1993-4-1/NA:2020 Еврокод 3 – Прорачун челичних конструкција – Дио 4-1: Силоси – Национални додатак
BAS EN 1993-4-2/NA:2020 Еврокод 3 – Прорачун челичних конструкција – Дио 4-2: Резервоари – Национални додатак
BAS EN 1993-4-3/NA:2020 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 4-3: Цјевоводи – Национални додатак
BAS EN 1993-5/NA:2021 Еврокод 3 – Прорачун челичних конструкција – Дио 5: Шипови – Национални додатак
BAS EN 1993-6/NA:2021 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 6: Конструкције за подупирање кранова – Национални додатак

Еврокод 4: Пројектовање спрегнутих конструкција од челика и бетона

Ознака
Наслов
BAS EN 1994-1-1/NA:2020 Еврокод 4 – Пројектовање спрегнутих конструкција челика и бетона – Дио 1-1: Опћа правила и правила за грађевине – Национални додатак
BAS EN 1994-1-2/NA:2020 Еврокод 4 – Пројектовање спрегнутих конструкција челика и бетона – Дио 1-2: Опћа правила – Пројектовање конструкција на утицај од пожара – Национални додатак
BAS EN 1994-2/NA:2020 Еврокод 4 – Пројектовање спрегнутих конструкција челика и бетона – Дио 2: Опћа правила и правила за мостове – Национални додатак

Еврокод 5: Пројектовање дрвених конструкција

Ознака
Наслов
BAS EN 1995-1-1/NA:2021 Еврокод 5: Пројектовање дрвених конструкција – Опћа правила – Дио 1-1: Опћа правила и правила за грађевине – Национални додатак
BAS EN 1995-1-2/NA:2021 Еврокод 5: Пројектовање дрвених конструкција – Дио 1-2: Прорачун носивих конструкција за случај пожара – Национални додатакdodatak
BAS EN 1995-2/NA:2021 Еврокод 5 – Пројектовање дрвених конструкција – Дио 2: Мостови – Национални додатак

Еврокод 6: Пројектовање зиданих конструкција

Ознака
Наслов
BAS EN 1996-1-1+A1/NA:2020 Еврокод 6 – Пројектирање зиданих конструкција – Дио 1-1: Опћа правила за армиране и неармиране зидане конструкције – Национални додатак
BAS EN 1996-1-2/NA:2020 Еврокод 6: Пројектовање зиданих конструкција – Дио 1-2: Опћа правила – Пројектовање конструкција на дејство пожара – Национални додатак
BAS EN 1996-2/NA:2020 Еврокод 6 – Пројектовање зиданих конструкција – Дио 2: Прорачунска разматрања, избор материјала и извођење зиданих конструкција – Национални додатак
BAS EN 1996-3/NA:2020 Еврокод 6 – Пројектовање зиданих конструкција – Дио 3: Поједностављене методе прорачуна за неармиране зидане конструкције – Национални додатак

Еврокод 7: Геотехничко пројектовање

Ознака
Наслов
BAS EN 1997-1/NA:2023 Еврокод 7: Пројектовање геотехничких конструкција – Дио 1: Опћа правила – Национални додатак
BAS EN 1997-2/NA:2022 Еврокод 7: Пројектовање геотехничких конструкција – Дио 2: Истраживање и испитивање темењног тла

Еврокод 8: Пројектовање конструкција отпорних на дјеловање потреса

Ознака
Наслов
BAS EN 1998-1/NA:2018 Еврокод 8: Пројектовање конструкција отпорних на дејство земљотреса – Дио 1: Општа правила, сеизмичка дејства и правила за зграде – Национални додатак
BAS EN 1998-2/NA:2019 Еврокод 8 – Пројектовање конструкција отпорних на дејство потреса ‒ Дио 2: Мостови – Национални додатак
BAS EN 1998-3/NA:2020 Еврокод 8: Пројектовање конструкција отпорних на потрес – Дио 3: Оцјењивање и обликовање грађевина – Национални додатак
BAS EN 1998-4/NA:2020 Еврокод 8: Пројектовање конструкција отпорних на дјеловање потреса – Дио 4: Силоси, спремници и цјевоводи – Национални додатак
BAS EN 1998-5/NA:2020 Еврокод 8: Пројектовање конструкција отпорних на потрес – Дио 5: Темељи, потпорне конструкције и геотехнички аспекти – Национални додатак
BAS EN 1998-6/NA:2020 Еврокод 8: Пројектовање конструкција отпорних на потрес – Дио 6: Торњеви, стубови и димњаци – Национални додатак

Еврокод 9: Пројектовање алуминијских конструкција

Ознака
Наслов
BAS EN 1999-1-1/NA:2020 Еврокод 9: Пројектовање алуминијских конструкција – Дио 1-1: Опћа правила за прорачун – Национални додатак
BAS EN 1999-1-2/NA:2020 Еврокод 9: Пројектовање алуминијских конструкција – Дио 1-2: Пројектовање конструкција у случају пожара – Национални додатак
BAS EN 1999-1-3/NA:2020 Еврокод 9: Пројектовање алуминијских конструкција – Дио 1-3: Конструкције осјетљиве на замор – Национални додатак
BAS EN 1999-1-4/NA:2021 Еврокод 9: Пројектовање алуминијских конструкција – Дио 1-4: Облагање хладно-обликованим лимом – Национални додатак
BAS EN 1999-1-5/NA:2021 Еврокод 9: Пројектовање алуминијских конструкција – Дио 1-5: Љуске – Национални додатак

Напомена: Превођење националног додатка BAS EN 1990/NA:2015 на енглески језик, те израду и превођење на енглески језик националних додатака: BAS EN 1991-1-1/NA:2016BAS EN 1991-1-3/NABAS EN 1991-1-4/NABAS EN 1991-1-5/NA:2017 i BAS EN 1998-1/NA, финансијски је помогла Чешка развојна агенција (Česká rozvojová agentura – ČRA) и Чешки уред за стандарде, мјеритељство и испитивање (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚNMZ) у склопу пројекта „Подршка Институту за стандардизацију Босне и Херцеговине у подручју примјене еврокодова”.