Босанскохерцеговачки стандарди

Еврокод: Основе пројектовања конструкција

Ознака
Наслов
BAS EN 1990:2014 Еврокод – Основе пројектовања конструкција

Еврокод 1: Дјеловања на конструкције

 

Ознака
Наслов
BAS EN 1991-1-1:2015 Еврокод 1: Дејства на конструкције – Дио 1-1: Општа дејства – Специфичне тежине, сопствена тежина и корисна оптерећења у зградама
 BAS EN 1991-1-2:2015 Еврокод 1: Дејства на конструкције – Дио 1-2: Општа дејства – Дејства на конструкције изложене пожару
 BAS EN 1991-1-3:2015 Еврокод 1: Дејства на конструкције – Дио 1-3: Општа дејства – Оптерећење од снијега
 BAS EN 1991-1-4:2015 Еврокод 1: Дјеловања на конструкције – Дио 1-4: Опћа дјеловања – Дјеловања вјетра
 BAS EN 1991-1-5:2016 Еврокод 1: Дјеловања на конструкције – Дио 1-5: Опћа дјеловања – Топлинска дјеловања
 BAS EN 1991-1-6:2016 Еврокод 1: Дјеловања на конструкције – Дио 1-6: Опћа дјеловања – Дјеловања тијеком изведбе
 BAS EN 1991-1-7:2016 Еврокод 1: Дјеловања на конструкције – Дио 1-7: Опћа дјеловања – Изванредна дјеловања
 BAS EN 1991-2:2016 Еврокод 1: Дејства на конструкције ‒ Дио 2: Саобраћајна оптерећења мостова
 BAS EN 1991-3:2016 Еврокод 1: Дејства на конструкције ‒ Дио 3: Дејства проузрокована крановима и машинама
 BAS EN 1991-4:2016 Еврокод 1: Дејства на конструкције ‒ Дио 4: Силоси и резервоари

Еврокод 2: Пројектовање бетонских конструкција

 

Ознака
Наслов
BAS EN 1992-1-1:2017 Еврокод 2: Пројектовање бетонских конструкција – Дио 1-1: Општа правила и правила за зграде
BAS EN 1992-1-2:2017 Еврокод 2: Пројектирање бетонских конструкција – Дио 1-2: Опћа правила – Пројектирање отпорности конструкција на дјеловање пожара
BAS EN 1992-2:2017 Еврокод 2: Прорачун бетонских конструкција – Бетонски мостови – Прорачун и правила конструктивног обликовања
BAS EN 1992-3:2017 Еврокод 2 – Пројектовање бетонских конструкција – Дио 3: Спремници текућина и растреситих материјала

Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција

Ознака
Наслов
BAS EN 1993-1-1:2017 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-1: Општа правила и правила за зграде
BAS EN 1993-1-2:2017 Еврокод 3: Пројектирање челичних конструкција – Дио 1-2: Опћа правила – Прорачун конструкција на дјеловање пожара
 BAS EN 1993-1-3:2017 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-3: Опћа правила – Додатна правила за хладно обликоване елементе и лимове
 BAS EN 1993-1-4:2017 Еврокод 3 – Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-4: Опћа правила – Додатна правила за нехрђајуће челике
 BAS EN 1993-1-5:2017 Еврокод 3 – Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-5: Пуни лимени елементи
 BAS EN 1993-1-5/A1:2020 Еврокод 3 – Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-5: Пуни лимени елементи
 BAS EN 1993-1-6:2017 Еврокод 3 – Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-6: Носивост и стабилност љуски
 BAS EN 1993-1-6/A1:2018 Еврокод 3 – Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-6: Носивост и стабилност љуски
 BAS EN 1993-1-7:2017 Еврокод 3 – Пројектовање челичних конструкција – Дио 1-7: Плочасте конструкције оптерећене изван равни
 BAS EN 1993-1-8:2018 Еврокод 3: Пројектирање челичних конструкција – Дио 1-8: Пројектирање прикључака
 BAS EN 1993-1-9:2018 Еврокод 3: Пројектирање челичних конструкција – Дио 1-9: Замор
 BAS EN 1993-1-10:2018 Еврокод 3: Пројектирање челичних конструкција – Дио 1-10: Жилавост материјала и својства по дебљини
 BAS EN 1993-1-11:2018 Еврокод 3: Пројектирање челичних конструкција – Дио 1-11: Прорачун конструкција с влачним дијеловима
 BAS EN 1993-1-12:2018 Еврокод 3: Пројектирање челичних конструкција – Дио 1-12: Додатна правила за проширење EN 1993 на челике квалитете до S700
 BAS EN 1993-2:2018 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 2: Челични мостови
 BAS EN 1993-3-1:2018 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 3-1: Торњеви, јарболи и димњаци – Торњеви и јарболи
 BAS EN 1993-3-2:2018 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 3-2: Торњеви, стубови и димњаци – Димњаци
 BAS EN 1993-4-1:2018 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 4-1: Силоси
 BAS EN 1993-4-2:2018 Еврокод 3 – Прорачун челичних конструкција – Дио 4-2: Резервоари
 BAS EN 1993-4-2/A1:2018 Еврокод 3 – Прорачун челичних конструкција – Дио 4-2: Резервоари
 BAS EN 1993-4-3:2018 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција – Дио 4-3: Цјевоводи
 BAS EN 1993-5:2018 Еврокод 3: Пројектирање челичних конструкција – Дио 5: Пилоти и жмурје
 BAS EN 1993-6:2018 Еурокод 3: Пројектирање челичних конструкција – Дио 6: Конструкције кранских стаза

Еврокод 4: Пројектовање спрегнутих конструкција од челика и бетона

 

Ознака
Наслов
BAS EN 1994-1-1:2018 Еурокод 4: Пројектовање спрегнутих конструкција од челика и бетона – Дио 1-1: Опћа правила и правила за зграде
BAS EN 1994-1-2:2018 Еврокод 4: Пројектирање спрегнутих челично-бетонских конструкција – Дио 1-2: Опћа правила – Пројектирање конструкција на дјеловање пожара
BAS EN 1994-2:2018 Еврокод 4 – Пројектовање спрегнутих конструкција од челика и бетона – Дио 2: Општа правила и правила за мостове

Еврокод 5: Пројектовање дрвених конструкција

Ознака
Наслов
BAS EN 1995-1-1:2017 Еврокод 5: Пројектовање дрвених конструкција – Дио 1-1: Опће одредбе – Опћа правила и правила за зграде
BAS EN 1995-1-2:2017 Еврокод 5: Пројектовање дрвених конструкција – Дио 1-2: Опште одредбе – Пројектовање конструкција на дејство пожара
BAS EN 1995-2:2017 Еврокод 5 – Пројектовање дрвених конструкција – Дио 2: Мостови

Еврокод 6: Пројектовање зиданих конструкција

Ознака
Наслов
BAS EN 1996-1-1+A1:2017 Еврокод 6 – Пројектирање зиданих конструкција – Дио 1-1: Опћа правила за армиране и неармиране зидане конструкције
BAS EN 1996-1-2:2017 Еврокод 6: Пројектовање зиданих конструкција – Дио 1-2: Опћа правила – Пројектовање конструкција на дејство пожара
BAS EN 1996-2:2017 Еврокод 6 – Пројектовање зиданих конструкција – Дио 2: Прорачунска разматрања, избор материјала и извођење зиданих конструкција
BAS EN 1996-3:2017 Еврокод 6 – Пројектовање зиданих конструкција – Дио 3: Поједностављене методе прорачуна за неармиране зидане конструкције

Еврокод 7: Геотехничко пројектовање

Ознака
Наслов
BAS EN 1997-1:2017 Еврокод 7: Пројектовање геотехничких конструкција – Дио 1: Опћа правила
BAS EN 1997-2:2017 Еврокод 7: Геотехничко пројектовање – Дио 2: Истраживање и испитивање темељног тла

Еврокод 8: Пројектовање конструкција отпорних на дјеловање потреса

 

Ознака
Наслов
BAS EN 1998-1:2017 Еврокод 8: Пројектовање конструкција отпорних на дејство земљотреса – Дио 1: Општа правила, сеизмичка дејства и правила за зграде
BAS EN 1998-2:2017 Еврокод 8 – Пројектовање конструкција отпорних на дејство потреса ‒ Дио 2: Мостови
BAS EN 1998-3:2017 Еврокод 8: Прорачун конструкција отпорних на дејство земљотреса – Дио 3: Процјена стања и ојачање зграда
BAS EN 1998-4:2017 Еврокод 8 – Пројектирање конструкција отпорних на дјеловање потреса – Дио 4: Силоси, спремници и цјевоводи
BAS EN 1998-5:2017 Еврокод 8 – Пројектирање конструкција отпорних на дјеловање потреса – Дио 5: Темељи, потпорне конструкције и геотехничка питања
BAS EN 1998-6:2017 Еврокод 8 – Пројектовање конструкција отпорних на дејство земљотреса – Дио 6: Торњеви, јарболи и димњаци

Еврокод 9: Пројектовање алуминијских конструкција

Ознака
Наслов
BAS EN 1999-1-1:2018 Еврокод 9: Пројектирање алуминијских конструкција – Дио 1-1: Опћа правила
BAS EN 1999-1-2:2018 Еурокод 9: Пројектовање алуминијских конструкција – Дио 1-2: Прорачун конструкција на дјеловање пожара
BAS EN 1999-1-3:2018 Еурокод 9: Пројектовање алуминијских конструкција – Дио 1-3: Конструкције осјетљиве на замор
BAS EN 1999-1-4:2018 Еврокод 9 – Пројектовање алуминијумских конструкција – Дио 1-4: Хладно обликовани конструкциони лимови
BAS EN 1999-1-5:2018 Еврокод 9 – Пројектовање алуминијумских конструкција – Дио 1-5: Љуске